رادیان پله

20 جولای 2017

شرکت رادیان با تولید پله شناخته شده است . نوآوری و بلند پروازی در تولید پلکان ، انعکاس دهنده این شناخت است . آنچه به عنوان یک کسب و کار کوچک آغاز شد و هم اکنون تبدیل به یک مشارکت گردیده ، با شعار “توان برتر” به این مرحله رسیده است و این حرکتِ گام به گام به سمتِ هدف نهایی ، متعلق به مشتریان ارجمند ما می باشد . این سطح از بلندپروازی تنها با کار گروهیِ قوی ، پذیرش ایده های جدید و توانایی انجامِ بظاهر غیرممکن ها، به واقعیت رسیده است. کار با شور فوق العاده ای انجام می شود و همه چیز حول تخصّص و حرفه ای بودن شکل می گیرد که اساس موفقیت و مشخصه شیوه کار این شرکت میباشد .